Förskola

AKTUELLT

  • Lästips om flerspråkighet i förskolan 2017-03-30 Vill du läsa om flerspråkiga barns språkutveckling och hur man kan arbeta språkutvecklande i förskolan? Här har vi beskrivit några av de länkar och böcker vi rekommenderar.
  • NC söker två nya medarbetare 2017-03-02 Är du förskollärare eller lärare i svenska som andraspråk med gedigen erfarenhet av flerspråkiga barn i förskolan eller flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år? Har du erfarenhet av att leda kompetensutvecklingsinsatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Då kanske en av följande två tjänster på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är intressant för dig.
  • NC kommenterar PISA 2015 2016-12-07 Resultaten från PISA 2015 är nu presenterade och rapporten ger både glädjande och oroande besked. Det är väldigt glädjande att lågpresterande elever har förbättrat sina resultat i läsförståelse men bristen på likvärdighet i det svenska skolsystemet är mycket alarmerande.
  • Välkommen till NC, Kristina Aldén! 2016-08-31 Vi på NC vill välkomna vår nya medarbetare Kristina Aldén som har gedigen erfarenhet som lärare och skolutvecklare. Kristina kommer senast från Skolverket där hon har arbetat med Läslyftet.

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Nätverk

En av Nationellt centrums uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal. För förskolan anordnar vi nätverksträffar för personal och chefer.

Utbildning

Många efterfrågar information om kurser i svenska som andraspråk. Nationellt centrum har sammanställt en lista över lärosäten som ger utbildningar i ämnet.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i förskolan.

Styrdokument

Nationellt centrum har sammanställt information om övergripande generella styrdokument och styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till grundskolan.

PROJEKTLEDARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV