Övriga konferenser

Konferens om språkintroduktionsprogrammet 2016

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) inbjöd i september 2016 till

Konferens om språkintroduktionsprogrammet

- organisation, kartläggning och bedömning

1-2 september 2016 i Göteborg

Det oroliga läget i världen har bidragit till den stora elevtillströmningen till språkintroduktionsprogrammet och antalet elever som började i språkintroduktion förra året ökade dramatiskt i många kommuner. NC ville därför samla skolledare, lärare, studiehandledare och studie- och yrkesvägledare från hela landet för att lyfta aktuella frågor och ge information. Medverkande föreläsare på konferensen var forskare från olika lärosäten, representanter för Skolverket och SPSM samt verksamma lärare, studiehandledare och studie- och yrkesvägledare.

Konferens om språkintroduktionsprogrammet 2015

Nationellt centrum för svenska som andraspråk inbjöd i januari 2015 till konferensen

Språkintroduktion - organisation, undervisning och bedömning

NC anser det angeläget att nu fokusera gymnasieskolans språkintroduktion, ett av de fem introduktions- program som infördes med Gy 11. Programmets organisation och undervisningsformer varierar stort runt om i landet, vilket gör det angeläget att utifrån aktuell forskning, nya initiativ från riksdag och regering samt utifrån goda organisatoriska och didaktiska exempel belysa språkintroduktionsprogrammet och dess elever. Genom att under konferensdagarna förena dessa skiftande perspektiv inkluderas både verksamhetsnivå och nationell nivå. Nationellt centrum för svenska som andraspråks ambition var vidare att under dagarna ge utrymme för information, reflektion, erfarenhetsutbyte och diskussion.

Inspelade föreläsningar om IKT och flerspråkighet

I oktober 2014 anordnade nätverket FLIN - Flerspråkighet i Norden en webbsänd konferens med temat IKT och flerspråkighet i Norden. Nu finns ett flertal av föreläsningarna att ta del av i efterhand.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Föreståndare
Karin Sandwall
karin.sandwall@andrasprak.su.se
073-270 4318

Administratör
Jan Wallinder
info@andrasprak.su.se
08-1207 6694