Att det endast krävs en termins studier i svenska som andraspråk för att bli behörig att undervisa i svenska för invandrare när det krävs tre terminers studier för att bli ämneslärare i grundskolan har väckt mycket kritik.

Sveriges radio har lyft frågan i Ekot där bland annat Nationellt centrums föreståndare Inga-Lena Rydén intervjuas. Hon förklarar att när det bara krävs en termins studier i svenska som andraspråk för sfi-lärare, minskar förutsättningarna att göra ett bra jobb, inte minst när det handlar om att undervisa analfabeter:

– Jag vill påstå att det är det svåraste läraruppdrag du kan ha, att alfabetisera personer som kommer från vad vi kallar för talspråkliga miljöer. Lyssna på hela inslaget:

Lyssna: Låga SFI-krav

Men jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni tycker inte att det är för lite med en termins högskolestudier i svenska som andraspråk. I Ekot säger hon följande:

– Den stora utmaningen är att få fler behöriga lärare än att diskutera om utbildningen ska vara längre eller inte. Det viktiga är att man är lärare i grunden, att man kan pedagogik, är pedagog, säger Sabuni.

Nyamko Sabuni nämner den första sfi-lärarutbildningen som nyligen startade på Stockholms universitet och att den utbildningen kommer leda till ökat antal behöriga sfi-lärare. Men enligt Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet och ansvarig för sfi-lärarutbildningen, är problemet att kraven i den utbildningen är mycket högre ställda än vad som sedan krävs för att få lärarlegitimation – alltså för att bli behörig sfi-lärare.

I sfi-lärarutbildningen ingår tre terminers studier i svenska som andraspråk, medan det räcker med en termins studier för att få lärarlegitimation. Att bara kräva en termins ämnesstudier riskerar att helt motverka syftet att höja kompetensen, befarar Inger Lindberg:

– När man då från ett annat håll får veta att det krävs 30 högskolepoäng för legitimation då slår man ju undan benen för en seriös lärarutbildning och det är väl ändå det som måste vara målet att vi ställer samma krav på den här lärargruppen som vi gör för andra lärare.

Lyssna på hela inslaget i Ekot:

Lyssna: Sabuni: Fler SFI-lärare måste bli behöriga

I P1-morgon debatterar Metta Fjelkner, odförande på lärarnas Riksförbund och Per Lodenius (C), utbildningsutskottet frågan hur man ska göra sfi-läraryrket mer attraktivt och om man borde höja kraven på examen:

Lyssna: För låga krav på SFI-lärare