Nu är det dags för den 13: e nordiska konferensen om läs- och skrivkunnighet – grundläggande litteracitet som i år har tema Grund litteracitetsundervisning i samspel med praktikplatser och arbete. Konferensen anordnas som ett samarbete mellan Nordiska Alfarådet/NVL och Byrån för internationell rekrytering och integration.

Om konferensen

I alla de nordiska länderna finns det ett starkt fokus på integration och i denna process är ofta arbete och sysselsättning i centrum. Det används omfattande statliga och kommunala medel för att upprätta arbetsinriktade integrationsprojekt. Deltagarna på spår 1, Studieväg 1/DU1 är ofta bland de medborgare som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden och som ges minst möjlighet att använda sina kunskaper. Därför är deras väg till självförsörjning ofta svår och onödigt långa. Årets konferens fokuserar på de speciella utmaningar som vi och målgruppen för vår undervisning har i att finna lösningar och vägar framåt mot arbete. Målet med konferensen är att utbyta erfarenheter och att utarbeta rekommendationer för metoder och god praxis i arbetslivsinriktad språkutbildning.

Konferensens innehåll

  • Hur kan vi utveckla en litteracitetsundervisning som stöder utvecklingen av en praktisk litteracitet?
  • Vad kan vi lära av arbetsinriktade projekt och metoder som presenteras?
  • Hur kan skolor och lärare utveckla sin praktik?
  • Hur kan vi bygga broar mellan elevernas mer informella vardagliga logik och skolans formella logik - "situerat lärande och skolans logik"?
  • Hur förhåller sig den digitala kompetensen till lärande, arbetsmarknad och samhälle?

Program

 Program nordisk konferens om läs- och skrivkunnighet (48 Kb)

Programmet kan komma att ändras.

Tid och plats

4-6 april, 2017. Konventum - konferenscenter, Helsingör

Pris

5000 DKR. Priset inkluderar boende och måltider

Anmälan

Sista anmälningsdatum är 20 februari.

Kontakt

För frågor om anmälan, kontakta Lizzie Ottesen.