Nätverk

NCs facebookgrupper

Nationellt centrum för svenska som andraspråk administrerar ett antal facebookgrupper som man kan ansöka om att gå med i för att diskutera frågor som rör vårt ämnesområde på olika sätt. I facebookgrupperna kan man även nätverka och knyta kontakter med andra lärare och skolledare som arbetar inom vårt fält.

Förskola - Nätverk

En av Nationellt centrum för svenska som andraspråks uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal som arbetar inom liknande verksamheter. Sedan ett par år tillbaka anordnar vi nätverksträffar för personal och chefer inom förskolan:

Grundskola - Nätverk

En av Nationellt centrum för svenska som andraspråks uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal som arbetar inom liknande verksamheter. För lärare och skolledare i grundskolan anordnar vi nätverksträffar inom nedanstående kategorier:

Gymnasieskola - Nätverk

En av Nationellt centrum för svenska som andraspråks uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal som arbetar inom liknande verksamheter. För lärare och skolledare i gymnasieskolan anordnar vi nätverksträffar inom nedanstående kategorier:

Sfi/Vuxenutbildning - Nätverk

En av Nationellt centrum för svenska som andraspråks uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal som arbetar inom liknande verksamheter. För lärare och skolledare inom sfi och vuxenutbildningen anordnar vi nätverksträffar inom nedanstående kategorier:

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Föreståndare
Karin Sandwall
karin.sandwall@andrasprak.su.se
073-270 4318

Administratör
Jan Wallinder
info@andrasprak.su.se
08-1207 6694