Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Skolinspektionens granskning om fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

Skolinspektionen har granskat huvudmäns och skolors arbete för att ge nyanlända elever förutsättningar att gå vidare inom gymnasiet eller till vuxenutbildning efter språkintroduktion. Kvalitetsgranskningen visar att de flesta huvudmän och skolor har god kunskap om gruppen nyanlända elever på språkintroduktion och om de särskilda behov dessa elever har för att kunna ta sig vidare inom utbildningssystemet. Däremot behöver studie- och yrkesvägledningen utvecklas, och rektor behöver ta större ansvar för arbetet med att främja social inkludering.

Språkintrokonferens 2019

Språkintrokonferens 2019 är en konferens för dig arbetar inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Årets konferens har temat "Nyanlända ungdomars språkutveckling i en digital tid - organisation och undervisning".

Läs mer om programmet och hur man anmäler sig så ses vi i Liljeholmen, Stockholm 21- 22 mars.

Inspelade föreläsningar från Symposium 2018

Några av programpunkterna under Nationellt centrum för svenska som andraspråks (NC) tvådagarskonferens Symposium 2018 spelades in. Dessa föreläsningar kan man nu ta del av i efterhand.