Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Åhörarkopior från Symposium 2018

Nu finns åhörarkopior från NCs konferens "Symposium 2018 - Litteraciteter och flerspråkighet" att ta del av. Vi uppdaterar successivt sidan med fler åhörarkopior. De inspelade föreläsningarna kommer att publiceras efter redigering, vilket dröjer ett par veckor.

NC växer i takt med omvärldens behov

I år är det 20 år sedan Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) påbörjade verksamheten med fem medarbetare. Sedan dess har mycket i omvärlden förändrats och efterfrågan på NC som ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum har ständigt ökat. Vi är därför oerhört glada att från och med i höst ha sex nya medarbetare på plats. Nu blir vi nitton!

NC-podden Språk och yrke

Malin Dahlström och Lisa Gannå är medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC). Under hösten 2018 arbetar de deltid som sfi-lärare på en undersköterskeutbildning med integrerad sfi för elever på studieväg 2. Podden följer deras arbete med att pröva ut och utveckla en didaktisk modell för hur lärare kan arbeta med yrkesintegrerad sfi.