Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Förändringar för nyanlända elever i grundskolan och på språkintro

Nyanlända elever i åk 7-9 får en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet och för att dessa elever ska få ökade möjligheter att nå gymnasiebehörighet införs anpassad timplan och krav på att en individuell studieplan upprättas senast inom två månader från mottagandet. Det sker även förändringar inom gymnasieskolans introduktionsprogram vilket innebär att språkintroduktionen i svenska som andraspråk endast ska kunna bedrivas under en kort inledande period.

Kvalitetsbrister i SFI-undervisningen

Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i svenska för invandrare och ser en varierad bild. Främst syns problem med individanpassning i undervisningen, vilket är bekymmersamt för de elever som behöver mer utmaningar.

Symposium 2018 - Litteraciteter och flerspråkighet

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens och den 11-12 oktober 2018 är det dags för Symposium 2018 på Stockholms universitet. Temat för konferensen denna gång är Litteraciteter och flerspråkighet. Symposium 2018 kommer att ta upp och utforska teman som flerspråkig litteracitet, ämneslitteracitet, multimodal litteracitet, kritisk litteracitet och digital litteracitet.

Konferensen är tyvärr fullbokad och det går inte längre att anmäla sig men vissa programpunkter kommer att spelas in och kunna ses i efterhand.