Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

NC kommenterar Skolinspektionens sva-granskning

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av undervisningen i svenska som andraspråk åk 7-9 som visar stora brister gällande bedömningen av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk, rektors ledning och undervisningens genomförande. För oss på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är dessa resultat tyvärr inga nyheter och vi menar att det är hög tid att agera för att flerspråkiga och nyanlända elever ska få den undervisning i svenska språket som de har rätt till. I denna artikel diskuterar vi några av resultaten.

Tydligare andraspråksperspektiv i Skolverkets kursplaneförslag

Nu har Skolverket lämnat över förslag på reviderade kursplaner för grundskolan. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har läst förslagen och jämfört kursplanen i svenska som andraspråk med kursplanen i svenska. NC konstaterar att skillnaderna mellan kursplanerna ökar och att det viktiga andraspråksperspektivet i högre grad skrivs fram i kursplanen i svenska som andraspråk.

Litteraciteter och flerspråkighet

Nu är "Litteraciteter och flerspråkighet" här!

I oktober 2018 anordnade Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) sitt åttonde symposium. Nu är vi stolta över att kunna presentera symposieboken "Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018". Antologin innehåller artiklar där medverkande forskare och lärare ger perspektiv på den mångfald av litteraciteter som alla lärare kan och behöver utforska tillsammans med sina elever.