Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Stöd för språk-, yrkeslärare och rektorer som arbetar med att utveckla kombinationsutbildningar

NC har under de senaste åren skapat olika material kring integrerande språk- och yrkesundervisning. Här hittar du våra samlade resurser för lärare, rektorer och huvudmän som arbetar med kombinationsutbildningar.

Resurser för att stötta implementeringen av sva-kursplanen i Lgr22

Arbetar ni med att implementera nya sva-kursplanen för grundskolan? Här finner ni olika typer av material för att diskutera organisation, systematiskt kvalitetsarbete, planering, undervisning och bedömning gällande svenska som andraspråk utifrån den kursplan som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Symposium 2022: Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Välkommen till vårt första digitala symposium! Under två heldagar är du välkommen att delta i Aula Magna digitalt och ta del av ett varierat och inspirerande program. 13-14 oktober 2022. Anmälan öppnar i februari.

Stödmaterial om sva i grundskolan

I Skolverkets stödmaterial "Svenska som andraspråk - ett behovsprövat ämne" får vi ta del av hur man kan få reda på om en elev behöver undervisning utifrån ämnet svenska som andraspråk. Vi får också veta hur en behovsprövning kan gå till. Materialet ger även stöd i hur man kan organisera undervisningen i svenska som andraspråk.