Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

En yrkesintegrerande undervisning som går från det konkreta till det abstrakta

NC skapar på uppdrag av Skolverket material till stöd för kommuner som erbjuder kombinationsutbildningar. Nu finns presentation 3 i serien här i fyra delar: Undervisningen går från det konkreta till det abstrakta.

Stora risker med standardiserat “lärverktyg” som lösning på utmaningar inom sfi

NC och Nationella prov i sfi ser risker kopplade till förslagen i betänkandet En modell för att mäta och belöna progression inom sfi som onsdag 30 mars överlämnades till utbildningsminister Anna Ekström. Ekonomiska resurser bör inte läggas på ytterligare ett test inom sfi-utbildningen utan riktas in på att utveckla kvaliteten i sfi-utbildningen och skapa bättre förutsättningar för en språkutvecklande undervisning. Ett standardiserat test för att mäta progression är inte svaret på de utmaningar sfi står inför.

Äntligen! Nu är anmälan till Symposium 2022 öppen

Välkommen till vår digitala konferens med tema ”Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv”! Välj mellan fler än 50 föreläsare som belyser temat ur olika perspektiv.

Malmö stad har undersökt kvaliteten i sva-undervisningen i de kommunala grundskolorna

Varför har ämnet svenska som andraspråk lägst måluppfyllelse av alla ämnen på Malmös kommunala grundskolor? Malmö stad beslutade att undersöka denna fråga, både vad gäller hur förutsättningar för, organiseringen av och även hur undervisningen i svenska som andraspråk behöver utvecklas och förbättras.

Nyanlända elever - viktiga länkar

När man får nyanlända elever kan det många frågor som väcks. I den här artikeln har vi samlat en del viktiga länkar om mottagande, organisation och undervisning av nyanlända elever.