Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Anastasia Padorina

Mobiltelefonen fungerar bra för studieväg 1 vid distansstudier

Mobiltelefonen var ett självklart val av digitalt redskap då alla elever har relativt goda kunskaper om användningen av en mobil, säger Anastasia Padorina, sfi-lärare på studieväg 1. Läs mer om hur hon och hennes elever använde sig av mobilsamtal, röstmeddelanden och QR-koder i distansstudierna under pandemin.

Ny rapport visar långsammare kunskapsutveckling inom sfi under pandemin

En ny rapport från Skolverket visar en långsammare kunskapsutveckling inom sfi under pandemin. NC ber Skolverkets företrädare Frida Andersson och Riikka Tilja berätta mer om bakgrunden till rapporten och vad den visar.

Johanna Mufic

Ny avhandling om kvalitetsbegreppet inom komvux

Johanna Mufic disputerade i oktober 2022 vid Linköpings universitet med avhandlingen "Quality Problems” in Swedish Municipal Adult Education: The Micropolitics of Quality Construed in the Audit Society, om hur begreppet kvalitet konstrueras på olika arenor inom komvux och vilka effekter detta får. NC ber Johanna förklara mer om vad hon har fått syn på genom sin forskning.

Omslag till boken Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Symposium 2022 - Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

I oktober 2022 anordnade Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) sitt nionde symposium. Antologin Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv innehåller artiklar författade av medverkande forskare och verksamma lärare.