Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Språkliga nivån som krävs kan variera för olika yrken

I DN 21-09-30 publicerade fyra komvuxlärare några förslag utifrån kritik de framförde om sfi. Bland annat att ”experimentet” kombinationsutbildningar bör avbrytas.

Inte för räddhågsna

Anna Winlund undersöker i sin avhandling Inte för räddhågsna - Undervisning i svenska som andraspråk för gymnasieskolans språkintroduktion, hur undervisingen kan anpassas för nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund.