Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Förslag på åtgärder för ökad lärarkompetens

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en rad åtgärder för ökad lärarkompetens. Ett par av förslagen är av särskilt intresse för lärare inom sfi och övriga komvux.

NC utvecklar - En integrerande språk och yrkesdidaktik

Många språk- och yrkeslärare arbetar inom kombinerade eller integrerade ubildningar. Medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har under de senaste åren deltagit i ett projekt i samarbete med Stockholms stad för att utveckla och utforska effektiva metoder och arbetssätt för sådana utbildningar.

Många oklarheter kring språk- och samhällskunskapskrav

Med anledning av delbetänkandet kring språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) vill NC lyfta en rad frågor kring vad förslagen i betänkandet kan komma att innebära för nyanlända vuxna och för vuxenutbildningen.