Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Språkliga nivån som krävs kan variera för olika yrken

I DN 21-09-30 publicerade fyra komvuxlärare några förslag utifrån kritik de framförde om sfi. Bland annat att ”experimentet” kombinationsutbildningar bör avbrytas.

Inte för räddhågsna

Anna Winlund undersöker i sin avhandling Inte för räddhågsna - Undervisning i svenska som andraspråk för gymnasieskolans språkintroduktion, hur undervisingen kan anpassas för nyanlända ungdomar utan tidigare skolbakgrund.

Uttalsundervisning - mer än bara uttal

Paula Grossman och Tomas Riad beskriver i sin nya artikel Latinisering - diagnostisering och intervention i sva på språkintroduktion, varför lärare inom både sfi och sva måste uppmärksamma såväl uttal som avkodning och träna det tillsammans.

En dialogisk och erfarenhetsbaserad språk- och yrkesundervisning

NC-medarbetarna Lisa Gannå och Karin Sandwall beskriver i en föreläsning den didaktiska principen att undervisningen bör vara dialogisk och erfarenhetsbaserad. Föreläsningen är en del i ett pågående utvecklingsprojekt där NC formulerar ett antal principer för en språk- och yrkesintegrerande utbildning.

Ny utbildning för sfi-lärare

I höst startar den nya kursen Svenska som andraspråk inom sfi-utbildningen vid Göteborgs universitet. Kursen, som ges på halvfart och distans, har ett uttalat vuxenperspektiv och ger tillsammans med studier i exemplevis pedagogik behörighet att undervisa vid sfi.