Doktorsavhandling, 2007.

Lärarhögskolan i Stockholm/Stockholms universitet.
Institutionen för individ, omvärld och lärande.

Andersson har lett och dokumenterat arbetet i en forskningscirkel med pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn med någon problematik inom autismspektrum. Pedagogerna som deltog i studien kom till insikt om att de sätter på sig "autismglasögonen" när de arbetar med flerspråkiga barn med en autismdiagnos. Det innebär att det sällan blir aktuellt med modersmålsundervisning för de barnen.