Doktorsavhandling, 2007. Uppsala universitet.

Hagberg-Persson har undersökt språkförmågan, såväl den muntliga som den skriftliga, hos flerspråkiga barn (6-8 år) i deras möte med skolan. Avhandlingen visar bland annat hur också hur interaktion i smågruppsaktiviteter kan bidra till språkutvecklingen.