Licentiatuppsats, 2007.
Göteborgs universitet, Institutet för svenska som andraspråk.

Frankers avhandling är en empirisk studie som består av tre analyser av alfabetiseringslärares bildanvändning samt en redogörelse för forskning om bilder och bildtolkning.