Doktorsavhandling, 2007.
Örebro universitet, Humanistiska institutionen.

Brorsson behandlar grundskolans skrivundervisning och innehåller både detaljerade studier av enskilda elever och skrivuppgifter och analyser av skolan som institution, t.ex. av lärares professionalism och av kampen om tid. Avhandlingen pekar framför allt på följande problem: skrivundervisningen är för fragmentariserad och medger sällan samtal och fördjupning. Skrivande av fack- och kunskapstexter saknas i stort. Lärarna får för lite ämnesdidaktisk kompetensutveckling och begränsade förutsättningar att utveckla sin undervisning.