Doktorsavhandling, 2007. Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen.

Fast har skrivit en avhandling om hur sju barns skriv- och läsutveckling påverkas av faktorer som hemmiljö, modersmål och religiös tillhörighet. Avhandlingen ger framför allt två viktiga slutsatser. Dels att barnens olika bakgrund och förutsättningar tas tillvara i mycket olika grad av deras lärare. Dels att barnen har, tidigare än man kan tro, en läsförståelse, förvärvad genom reklam, tv-program, dataspel och t.ex. Pokémonkort. Men i skolan och förskolan värdesätts inte dessa läskunskaper, mycket för att lärare av tradition förknippar läsande med böcker.