Doktorsavhandling, 2007.
Lärarhögskolan i Stockholm/Stockholms universitet.

Gustavsson avhandling handlar om lärares och studerandes arbetssätt i sfi och vad deras olika erfarenheter kan innebära för det pedagogiska arbete i sfi. Resultaten grundar sig på samtal och intervjuer med sfi-studerande samt klassrumsobservationer i skolor i irakiska Kurdistan. Gustavsson jämför sina slutsatser med vad läroplanen föreskriver om att läraren skall utgå från den enskilde elevens förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Studien visar bland annat att lärares och studerandes skolkulturella referensramar skiljer sig åt.