Doktorsavhandling, 2008.
Stockholms universitet. Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Samtliga ungdomar i min studie kan använda omvänd ordföljd, men vissa använder sig mycket av rak ordföljd, säger forskaren Natalia Ganuza. Hennes resultat visar att det inte har att göra med om man behärskar svenska eller inte: det verkar vara ett medvetet val.