Maria Kouns

Doktorsavhandling, 2014
Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola

Hur lärare arbetar med språket kan ha stor betydelse för att få elever att förstå fysik i gymnasiet bättre. Det framkommer i Maria Kouns avhandling.

Lärande inom ett ämne eller ett ämnesområde och språkutveckling är beroende av varandra. Maria Kouns doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning handlar just om denna insikt. Hon undersöker här två fysiklärares och en svensklärares planering och genomförande av terminslånga undervisningsförlopp i två gymnasieklasser.

I fokus för uppmärksamheten står olika typer av språkliga aktiviteter med syfte att förstärka lärande i just fysik. Lärarnas didaktiska överväganden och de elevaktiva arbetsformer som dessa resulterar i framträder i ljuset av internationell forskning. Avhandlingen bidrar på så sätt till fördjupad förståelse av förhållandet mellan språk och kunskapsbildning.