Aina Bigestans

Doktorsavhandling, 2015
Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

I denna avhandling undersöks utmaningar och möjligheter för lärare med utländsk lärarexamen som efter språkstudier och kompletterande utbildning börjar arbeta i svenska förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Studien bygger bland annat på intervjuer med 21 lärare under deras första terminer som nyanställda lärare. I gruppen ingår förskollärare, klasslärare och ämneslärare som har delgett sina erfarenheter och reflektioner av sådant som de har upplevt som utmaningar. Viktigt har också varit att uppmärksamma hur lärarna har lyckats hantera utmaningar de mött i sitt yrkesutövande.

I studiens analyser används en verksamhetsteoretisk ram för att synliggöra hur faktorer i omgivningen också har avgörande inverkan på möjligheten för yrkesutbildade individer från andra länder att fortsätta sin karriär i det nya landet.