Doktorsavhandling, 2017
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Syftet med avhandlingen är att utforska skolämnet svenska som andraspråk i relation till språket hos de elever som läser ämnet. Ansatsen är språkvetenskaplig. Det betyder att även om utgångspunkten är ämnet svenska som andraspråk så är det språket – eller språk – som är i fokus i denna avhandling. Ämnet svenska som andraspråk är de facto oskiljaktigt från språket svenska – som andraspråk, och denna sammankoppling är både en utmaning att hantera och en del av den komplexitet Anna Sahlée vill beskriva. Syftet innebär alltså mera konkret att angripa och synliggöra den komplexitet som skapas av ämnets språkliga förankring. De forskningsfrågor avhandlingen vill besvara är följande:

  • Hur kan språket, som system och som aktivitet, hos elever som läser svenska som andraspråk avgränsas och karaktäriseras?
  • Hur inverkar språksyn och språkliga värderingar på vem ämnet är till för och på vem som faktiskt läser det?
  • Hur kan grundskolans ämne svenska som andraspråk förstås, både som skolämne och som språk?