Mohamed Chaib och Karin Bengtsson-Sandberg

Högskolan för lärande och kommunikation/Encell (2003)

Nordisk folkeopplysnings- og voksenundervisningssamarbeid (FOVU) har gett Encell uppdraget att göra en omvärldsanalys av motivationsfaktorer och hinder rörande vuxna invandrares kompetensutveckling och integration. Encell har i Sverige ett övergripande nationellt ansvar för omvärldsbevakning och medverkar aktivt till att samla och sprida forsknings resultat och erfarenheter inom vuxnas lärande. Encell är förkortningen av National Center for Lifelong Learning.

Detta dokument innehåller en presentation av några viktiga beståndsdelar, som kan fi nnas bakom vuxna invandrares motivation till kompetensutveckling. Presentationen görs med hjälp av några innovativa kompetensutvecklingsprojekt riktade mot vuxna invandrare i Norden.