Eva Norinder
Hörselpedagog på Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg

Specialpedagogiska institutet (2004)

Erfarenheten visar att ett stort antal elever i sfi-undervisning har nedsatt hörsel. Tyvärr är det inget synligt problem. Det saknas medvetenhet och kunskap kring hörselproblematiken i samband med sfi-studier, dels om att det är så vanligt förekommande, dels om vilka effekter det har på språkinlärningen.

Eva Norinder, hörselpedagog verksam i Göteborg, berättar hur hörselskador påverkar inlärningen och vad läraren kan göra för att förbättra studerandes förutsättningar i klassrummet.