Morit Malm

Kompetensutveckling för sfi lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Varje studerande kommer till undervisningen med sin speciella bakgrund, livssituation och sina behov. Det är här jag som lärare måste börja - i dialog med de studerande. De har varit olika lång tid i Sverige och har olika kunskaper i svenska. Deltagarna kommer med olika föreställningar och förväntningar och den svenska skolkulturen kan säkert te sig främmande. Hur kan jag som alfabetiseringslärare ta reda på och möta dessa olika krav? Min utgångspunkt är att fråga, vara nyfiken och lyhörd. Vi för regelbundet samtal om vad man vill lära, hur man lär sig bäst och varför man lär sig - inlärningsstrategier och studieteknik. De studerande får i uppgift att diskutera frågor som: Vilka mål har du? Vilka möjligheter har du att använda språket utanför skolan? När behöver du kunna läsa och skriva? Vi gör en lista att sätta på väggen och fyller på efterhand: grannar, affären, fotbollsklubben radio, TV… Deltagarna uppmanas att prata med varandra i grupper eller i par. Det är lämpligt att de som har samma modersmål sitter tillsammans. En modersmålslärare är förstås till stor hjälp i alla faser av alfabetiseringsarbetet.