Catarina Littman-Persson

Kompetensutveckling för sfi lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Att undervisa i svenska som främmande språk är inte samma sak som att undervisa i svenska som andraspråk. I ett främmande språk finns inte den naturliga språkmiljön i det omgivande samhället utan läraren måste försöka återskapa språket på ett konstlat sätt. Ett andraspråk däremot är ett språk som talas av majoritetsbefolkningen i landet. Svenska talas allmänt i samhället och det kan vi lärare ta tillvara! I samhället utanför klassrummet finns ett spektrum av naturligt språk: olika dialekter, olika sociolekter, olika varieteter av språket beroende på ålder, kön, yrke, genre etc. Det gäller att utnyttja detta språk som flödar utanför skolan och att försöka fånga det i undervisningen.