Kristina Asker

Kompetensutveckling för sfi lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Att använda sig av s.k. dictoglossövningar är ett språkutvecklande arbetssätt. Det är särskilt lämpligt när man arbetar med sfi eller svenska som andraspråk, där inlärarna ofta har olika modersmål och endast har svenska som gemensamt språk. Metoden passar både för yngre och äldre inlärare och är lätt att variera. Själv kom jag första gången i kontakt med arbetssättet på en sommarkurs i engelska för lärare vid International House i London. Jag tyckte att jag lärde mig ovanligt mycket grammatik på ett trevligt sätt. Det handlade om att samtala om grammatik och språkriktighet i mindre grupp och sedan få nyttig feedback under samma lektion. Jag insåg redan då att detta borde vara ett bra sätt att lära också för mina elever i svenska som andraspråk.