Helga Glas Svensson, 2005

Kooperativt lärande - ett learnloop projekt med Lärarhögskolan i Stockholm på sfi, komvux i Ängelholm.