Katarina Bjärvall

Kompetensutveckling för sfi-lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Hur är det att leva sitt vardagsliv på ett andraspråk? Frågan har lika många svar som det finns invandrare integrerade i jordens alla länder. Men efter att ha intervjuat ett antal invandrare som jobbar i Sverige drar jag slutsatsen att ett verkar vara sant för de allra flesta: där finns friktion. Där finns ofta en osäkerhet, en känsla av att vandra på sankmark, av att riskera att trampa fel. Där finns en instängdhet, en begränsning, kanske en känsla av vara tvungen att säga bara det man kan istället för det man vill säga. Där finns en trötthet en mental utmattning över att, i arbete eller privatliv, ständigt röra sig på ett språk som glappar, som inte ligger perfekt mot rälsen. Och där finns en irritation, en leda vid att alltid vara beredd på att kommunikationen ska övergå från samtal till språklektion, från innehåll till form.