Lena Sjöqvist

Kompetensutveckling för sfi lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Lika avgörande som en text kan vara för ett barn som ska lära sig läsa, lika betydelsefull kan en text vara för en vuxen person som ger sig i kast med ett nytt språk. Men hur väljer man texter? För en nybörjare är det en glädje att kunna ta sig igenom en text och skapa förståelse även om innehållet är tämligen enkelt. Men ganska snart krävs att texten ska ge ett utbyte i någon form av läsupplevelse som naturligtvis ser olika ut beroende på person. För mig är ett kriterium på en bra bok för en heterogen grupp att texten/ boken har en enkel handling som är lätt att förstå för alla men samtidigt har olika teman som ligger under ytan, med flera existentiella frågor som inbjuder till diskussion.