Ola Wretling (2005)

Kompetensutveckling för sfi-lärare
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

En text som berör svårigheter som studerande med PTSD brottas med. Problematiken i sig är tung och de upplevelser som flyktingarna i Sverige idag bär på är på många sätt ofattbara. Det kanske infinner sig en förlamande känsla hos läraren de gånger man får ta del av elevernas öden. Man kan lätt övermannas av maktlöshet och litenhet inför de stora hjälpbehov eleven har. Som lärare räcker man inte till, men man kan göra något. Man kan försöka göra nästa undervisningstillfälle så bra som möjligt.