Louise Kennerberg och Kristina Sibbmark

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)

Svenska för invandrare (sfi) är en utbildningsform som riktar sig till alla vuxna invandrare som inte har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Den här studien undersöker hur stor andel av de nyanlända invandrare som är berättigade till undervisning som deltar i sfi, och vilka faktorer som påverkar deltagandet. Studien omfattar de invandrare som fick uppehållstillstånd under åren 1993–2000.