Agnieszka Bron

Kompetensutveckling för sfi-lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

En kortfattad introduktion i kunskapsområdet Vuxenpedagogik. Uppsatsen vänder sig till lärare inom kommunernas vuxenutbildning och avser att ge en inblick i olika teorier om lärande, lärstilar och faktorer i livet som påverkar lärandet