Marie Carlson

Expertbilaga till Rapport Integration 2005
Integrationsverket

Frågeområden som behandlas i rapporten:

 • Hur ser vägen ut fram till grundläggande vuxenutbildning?
 • Vem har fattat beslutet om studier på grundläggande vuxenutbildning? Vilka olika aktörer går att urskilja?
 • Hur har tidigare utbildning/arbete uppmärksammats från Sverige respektive från det tidigare hemlandet?
 • Hur har test, definiering av kompetens och validering gått till?
 • Hur uppfattar och förstår kursdeltagare och yrkesverksamma individuell studieplan, vägledning och validering?
 • Hur ser den individuella studieplanen ut? Hur tas den fram? Hur används den?
 • Organisering av utbildning/praktik? Samverkan? Hur ser detta ut?
 • Utländsk högskolekompetens – hur får man den godkänd i Sverige?
 • Vad studerar man inom grundläggande vuxenutbildning?
 • Vilken fi nansiering har man för sina studier?
 • Vart är man på väg? Vad vet man om utbildningssystemet? Framtidsplaner? Framtidsorientering?
 • Samverkan med andra aktörer/organisationer för framtiden – hur ser den ut?