Nena Bratt

Kompetensutveckling för sfi-lärare (2006)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Anledningen till att jag började intressera mig för andraspråkselevers chattande var att jag upptäckte att en av mina elever, som hade varit ganska duktig på svenska och som hade gjort stora framsteg under året, plötsligt började göra märkliga ”fel” när han skrev uppsatser. Jag visade honom felen och vi diskuterade hur han borde skriva istället. Under diskussionen framkom det att han hade sett andra som skrev så som han gjorde, nämligen när de chattade. Eftersom han var en observant och klipsk elev hade han tagit till sig detta sätt att skriva för att smälta in bättre i chattmiljön. Vårt samtal gled naturligt in på en diskussion om språkliga stilar och han blev på så sätt medveten om att de uttryckssätt som passade i en text kanske inte nödvändigtvis var de bästa i en annan typ av text. Efter vårt samtal kunde jag inte släppa tanken på elevernas chattande. Jag tänkte att eftersom så många elever är positivt inställda till chattande, så kanske det är något som vi i skolan borde ta tillvara? Skulle man kunna använda chattandet på något sätt i undervisningen? Jag bestämde mig för att undersöka vad eleverna själva hade för tankar om språkinlärningspotentialen i chattandet.