Maria Holmberg

Kompetensutveckling för sfi-lärare (2006)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Det är en stimulerande och krävande uppgift att undervisa människor i svenska som andraspråk. Man möts av så mycket värme, livserfarenhet och respekt, samtidigt som det många gånger är så svårt att förstå varandra. Vi har olika erfarenhet av skola och undervisning och därmed har vi olika förväntningar på varandra, lärare och deltagare. Jag efterlyser att deltagarna ska vara självständiga och ta eget ansvar för sina studier medan många av dem efterfrågar läxor, prov, kontroll och ordning. Hur uppfattas begreppet personligt ansvar? Hur kan vi mötas och förstå varandra? Ett sätt är att bege sig ut på upptäcktsfärd, dels i min egen bakgrund, dels fråga deltagarna om deras erfarenheter.