Catharina Hallin-Tegner

Kompetensutveckling för sfi-lärare (2006)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

I mars 2006 hade jag förmånen att delta i en nordisk kompetensutvecklingskurs kring undervisning av invandrare och flyktingar med psykosociala problem. Kursen var förlagd till Danmark där man, trots sin restriktiva flyktingpolitik, har kommit mycket långt i utvecklandet av en anpassad språkundervisning för denna målgrupp. En central fråga som ställdes var: Vad kan man göra för att utveckla och anpassa undervisningen för målgruppen, vilken inom snar framtid kommer att vara den största flyktinggruppen?

Jag kommer här att försöka sammanfatta några av de synpunkter som kom fram på kursen i Danmark. Jag har valt att lägga fokus på det som jag anser kan vara viktigt för alla SFI-lärare att ha vetskap om, också de som inte just nu arbetar direkt med målgruppen. Dessutom kommer jag att ge ett exempel på hur man praktiskt kan arbeta med tema känslospråk i grupper med flyktingar med psykosociala problem.