Skans, Anders

Licentiatuppsats 2011. Malmö högskola, Lärarutbildningen.

På många förskolor har antalet flerspråkiga barn ökat och flerspråkigheten är en av förskolans utmaningar. Förskolor där barnen har olika modersmål är i Malmö stad numera snarare en regel än ett undantag. Omkring hälften av Malmös förskolebarn har ett annat modersmål än svenska (Skolverket, 2010-03-30a).

Hur flerspråkigheten hanteras i förskolan påverkas av en mängd faktorer. Det handlar till en del om organisatoriska frågor, som tillgången på pedagoger med barnens modersmål, placeringen av barn på olika förskolor utifrån lediga platser, önskemål eller språk. Dessa organisatoriska frågor kring flerspråkigheten hanteras på förvaltningsnivå eller på rektorsområdesnivå. På den enskilda förskolan krävs dessutom en utveckling av de didaktiska frågorna för att möta den aktuella barngruppen med dess varierande behov och olika språk.