Maria Asklöf

C-uppsats, 2011
Stockholms universitet, Centrum för tvåspråkighetsforskning

Syftet med studien kan sammanfattas med hjälp av följande frågor:

  • Kan man se spår av den explicita skrivundervisningen i elevernas texter?
  • Kan man se spår av den explicita skrivundervisningen i deras reflektioner om sitt skrivande?
  • Främjar den genrebaserade undervisningen elevernas skrivutveckling?

I elevernas reflektioner över sitt eget skrivande visar de fyra eleverna att de i olika grad har fått viss tillgång till ett metaspråk. Även om termerna inte är aktiva, så kan eleverna förklara innebörden. Eleverna ansåg att undervisningen har inneburit en förändring i deras skrivande av en insändare och de har fått tillgång till fler verktyg för sitt skrivande. Samtliga elever kan också ge metaspråkliga kommentarer till sina texter.