Malmö högskola, 2013
Fakulteten för lärande och samhälle

Denna licentiatavhandling handlar om erbjudanden till kommunikation i en flerspråkig förskola. Allt oftare och allt tydligare betonas vikten av att barn tidigt får möjlighet att utveckla sina kommunikativa kompetenser för att de ska ges möjligheter att grundlägga en god språkutveckling. Den nya skollagen trädde i kraft år 2010, och i den stärktes förskolans roll som en del i det livslånga lärandet. År 2011 trädde också den nya, reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010) i kraft, och i den är det påtagligt att vikten av att förskolan gynnar kommunikation mellan barn betonas.

Syftet är att belysa och förstå hur barnens möjligheter till kommunikation med varandra varierar i olika situationer på en flerspråkig förskola. Syftet leder till följande frågeställningar:

  • Hur varierar erbjudanden till barnens kommunikation med varandra inom olika situationer?
  • Vilken betydelse har artefakterna som erbjudanden till barnens kommunikation?
  • Vilken betydelse har pedagogerna för kommunikationserbjudandena?
  • Hur varierar barnens kommunikation inom olika handlingsområden?