Utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm, 2014

Utvecklingsarbetet i denna studie är planeringen och genomförandet av en metod för att synliggöra lässtrategier för studerande. Utifrån en inventering av olika metoder, valdes vissa strategier ut. Vuxna andraspråsinlärare med kort utbildning från hemlandet fick sedan undervisning i dessa lässtrategier. Inlärarna läste svenska som andraspråk på grundläggande nivå.