Aina Bigestans

Kompetensutveckling för sfi lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Om utlänningar som talar ”perfekt” svenska, brytning – de icke inföddas tal, brytning – en värderingsfråga och sfi-deltagarna och uttalsundervisningen.