Vetenskapsrådet
Rapportnummer 6:2010

Det övergripande målet för denna översikt är att presentera och diskutera aktuell svensk forskning om nyanlända och deras lärande samt att göra det i ljuset av internationell forskning. Rapporten innehåller också författarens slutsatser och reflektioner. Översikten har tagits fram av docent Nihad Bunar, sociolog vid Stockholms universitet och har sakgranskats genom peer review.