Nätverket består av ett trettiotal lärare från Norrland som träffas en gång per år, men är öppet även för nya deltagare. Syftet med träffarna är framför allt att lärarna ska få tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter av undervisningen. Förutom erfarenhetsutbytet bjuds olika föreläsare in efter deltagarnas önskemål.

Senaste träffen hölls i Luleå i oktober 2016. Nätverksmötena organiseras av deltagarna och därför varierar mötesplatserna.

Kontaktperson

Anna Kaya, anna.kaya@andrasprak.su.se