Nätverket består av lärare från olika delar av landet som träffas då önskemål från lärare finns. Syftet med nätverket och träffarna är framför allt få tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter. På träffarna informerar Nationellt centrum för svenska som andraspråk om nyheter inom fältet och inbjudna föreläsare presenterar något aktuellt.

Kontaktperson

Monica Lindvall, monica.lindvall@andrasprak.su.se