Nätverket består av lärare i svenska som andraspråk och andra ämneslärare som arbetar inom språkintroduktion från olika delar av landet som träffas regelbundet. Syftet med nätverket och träffarna är framför allt att diskutera och utbyta erfarenheter av undervisning och organisation m.m.

Vårt nätverk finns även som en facebook-grupp, välkommen att ansöka om att få gå med i gruppen om du har ett facebook-konto.

Kontaktperson

Monica Lindvall, monica.lindvall@andrasprak.su.se