Seminarier om uttalsundervisning. Föreläsare bjuds in och vi har även diskussioner, erfarenhetsutbyte och övningar i mindre grupper.

Senaste seminariet var i Stockholm i december 2014 då Bosse Thorén, universitetslektor i svenska som andraspråk, Umeå universitet, föreläste.

Kontaktperson: monica.lindvall@andrasprak.su.se