Gymnasieskola

AKTUELLT

  • (2023) Får man synas i texten? 2023-03-31 I svenskämnena på gymnasiet ska elever lära sig läsa och skriva texter av vetenskaplig karaktär. Det vetenskapliga skrivandet uppfattas ofta som svårt. I sin licentiatavhandling vill Ann Ohlsson ta reda på mer kring hur detta moment presenteras och tas emot av eleverna i gymnasieskolan: Vilka texter används i momentet? Hur talas det om dessa texter och hur ser eleverna på det vetenskapliga?
  • (2023) Flerspråkighetens gränser – ny avhandling 2023-03-31 Andreas Nuottaniemi vill med sin avhandling bidra till en undervisning i svenska som andraspråk som har flerspråkighet och social rättvisa i fokus, snarare än kunskaper i ett idealiserat "målspråk".
  • Välkommen till webbinarium med NC! 2023-03-22 Under våren bjuder vi in till en rad kostnadsfria webbinarier med olika teman och olika målgrupper. Du kan bland annat lära dig mer om Bygga svenska, hur du i förskolan kan stötta flerspråkiga barns språkutveckling eller hur du på komvux kan anpassa undervisningen efter elevernas behov av lärande.
  • Ny version av Bildteman – Flerspråkig bildordbok 2023-01-23 Temaordboken Bildteman har nu kommit i en ny, uppdaterad version. Bilderna finns hittills på 10 olika språk och kan användas såväl inom förskola och grundskola, som inom gymnasium och komvux.
gymnasieelever

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i gymnasieskolan.

Styrdokument

Här finns länkar till aktuella styrdokument som skollag, läroplan och kurs- eller ämnesplaner samt övrigt stöd som Skolverket erbjuder.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till gymnasieskolan.

MEDARBETARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter